Induktionsopvarmning af cylindriske ikke-magnetiske barrer

Induktionsopvarmning af cylindriske ikke-magnetiske barrer

Induktionsvarme af cylindriske ikke-magnetiske emner ved deres rotation i statisk magnetfelt modelleres. Det magnetiske felt frembringes af et system af passende arrangerede permanente magneter. Den numeriske model er løst ved vores egen fulde adaptive højere-ordens endelige element-metode i en monolitisk formulering, dvs. både magnetiske felter og temperaturfelter løses samtidigt, med respekt for deres gensidige interaktion. Alle principielle ikke-lineariteter er inkluderet i modellen (permeabilitet af ferromagnetiske dele af systemet samt temperaturafhængighed af fysiske parametre for det opvarmede metal). Metoden illustreres af to eksempler, hvis resultater diskuteres.

Induktionsopvarmning af cylindriske ikke-magnetiske barrer

=